About

Born in Prague on October 16, 1974. She arrived in France in 1993, she learned French at the Sorbonne before starting a degree in art history at the Sorbonne in 1994, leaving a diploma in her pocket for two more years. Later to take a less academic path.

Seeking to put her passion for art at the service of major cultural projects, she pursued a postgraduate degree (M.S.T.) and obtained her master's degree two years later. 

Contents

For her first collections, Katerina was inspired by Buster Keaton's films.

She has developed her own definition of clothing using the techniques of yesterday and today. As in a silent film, in which the face and attitude of the actors express their emotions, Katerina appropriates the dress as a mode of expression in its own right. 

À PROPOS

Née à Prague le 16 octobre 1974. Arrivée en France en 1993, elle apprend le français à la Sorbonne avant d'entreprendre en 1994 des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, qu'elle quitte diplôme en poche deux ans plus tard pour emprunter une voie moins académique.

Cherchant à mettre sa passion pour l'art au service des grands projets culturels, elle suit un cycle universitaire supérieur (M.S.T.) et obtient sa maîtrise deux années plus tard.

MATIERES

Pour ses premières collections, Katerina s'est inspirée des films de Buster Keaton.

Elle a élaboré sa propre définition du vêtement en utilisant les techniques d'hier et d'aujourd'hui. Comme dans un film muet, dans lequel le visage et l'attitude des acteurs expriment leurs émotions, Katerina s'approprie l'habit comme mode d'expression à part entière.

O KATEŘINĚ

Narodila se v Praze 16. října 1974. Přišla do Francie v roce 1993, naučila se francouzsky na Sorboně a začala studovat dějiny umění v Sorboně v roce 1994 a za dva roky končila s diplomem v kapse. Později se vydala méně akademickou cestou.

Snažila se snášet svou vášeň pro umění ve službách významných kulturních projektů a po dvou letech později absolvovala postgraduální studium (M.S.T.).

Obsah

Pro své první kolekce byla Kateřina inspirována filmy Bustera Keatona.

Vyvinula svou vlastní definici oděvu pomocí technik minulých i současných. Stejně jako v němém filmu, ve kterém tvář a postoj herců vyjadřují své emoce, se Kateřina bere šaty jako způsob vyjadřování sama o sobě.